PARP

Projekt polegał na usprawnieniu współpracy pomiędzy STOCKLOTS Dominik Małysa, a firmami partnerskimi w zakresie handlu artykułami wyprzedażowymi (tzw. stock loty). Celem przeprowadzenia projektu była poprawa w zakresie wymiany informacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji (w zakresie ofertowania oraz aktualnych stanów magazynowych). Realizacja inwestycji przyczyni się do zniwelowania ograniczeń w zakresie ww. obszarów. Czynności podejmowane w ich ramach zostaną zautomatyzowane poprzez środowisko internetowe.
Dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznym, system wnioskodawcy łączy się bezpośrednio z systemami partnerów, poprzez zintegrowany system elektronicznej wymiany danych. W rezultacie, strony współpracy uzyskują swobodny dostęp do kluczowych informacji oraz uzyskują możliwość zdalnego kupna lub sprzedaży zamawianego towaru, jak również czynności powiązanych ze
sprzedażą (komunikacją)